ExpandX е член на Българската Е-комерс Асоциация

ExpandX е член на Българската Е-комерс Асоциация

Ние обединихме силите си с BEA!

 

ExpandX | Marketing & Web е вече част от Българската Е-Комерс Асоциация!

Нашият екип официално се присъедини към БЕА и ще има възможност да си сътрудничи и да изгражда взаимоотношения с някои от най-добрите експерти в областта на търговията и маркетинга.

ExpandX Дигитален Маркетинг

Приоритет на БЕА е да лобира за по-добри и желани политики за индустрията чрез сътрудничество с държавните органи при създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до осъществяване на елетронната търговия, както и при контрола на тяхното изпълнение.

Тъй като имаме офис в София и обслужваме клиенти от всички региони на Централна и Източна Европа, Близкия Изток, Африка и Северна Америка, за нас е чест да можем да допринесем за дейността на БЕА и всички нейни членове.

 

 

Dimitar
Digital Marketing Specialist
ExpandX Marketing & Web

–––––

 

By the way, did you DOWNLOAD our

FREE Marketing Strategies Booklet?

Download HERE

ExpandX | Marketing & Web

 

HAVE QUESTIONS OR WANT TO KNOW MORE?

11 + 12 =