ExpandX I Marketing & Web взе участие в кръгла маса по темата за цифровата икономика и цифровото общество.

 

ExpandX I Marketing & Web взе участие в кръгла маса заедно с г-жа Мария Габриел – еврокомисар по цифровата икономика и цифровото общество.

Темите, които дискутирахме:
– Програма на ЕС за цифровите технологии
– Публични и частни инвестиции, насочени към висококачествена цифрова мрежова инфраструктура.
– Приоритетите за развитие на цифровия бизнес на регионално, национално и европейско равнище.
– Цифров единен пазар
– Ползите от цифровата икономика
– Как бизнесът може да бъде стимул за растежа на цифровия бизнес и да изгради регионалното, националното и европейското равнище на общността.

Вижте повече тук:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/startup-europe-summit-2018

 

 

Дарина
Специалист Дигитален Маркетинг
ExpandX Marketing & Web

–––––

 

By the way did you DOWNLOAD our

FREE Marketing Strategies Booklet ?

Download HERE

ExpandX | Marketing & Web

ИМАШ ВЪПРОСИ ИЛИ ИСКАШ ДА НАУЧИШ ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА?

6 + 9 =