Ние сме официален консултант на ЕБВР!

 

Ние от ExpandX Marketing & Web сме изключително радостни да споделим, че екипът ни е официален консултант (цялостен маркетинг и продажбени стратегии) на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие (ЕБВР) по програма Хоризонт 2020, насочена към МСП в България и ЦИЕ.

Вашият бизнес би могъл да кандидатства за финансиране на маркетинг/продажбени дейности, които нашата агенция предлага, а именно:

 • Дигитален маркетинг;
 • SEO;
 • Маркетинг в социалните мрежи;
 • Изготвяне на маркетинг стратегия;
 • Уеб и графичен дизайн;
 • Изработка на уебсайт и приложение;
 • Изработка на онлайн магазин;
 • Маркетинг съдържание;

 

ExpandX Дигитален Маркетинг

В нашия YouTube канал бихте могли да получите по-подробна информация относно услугите и проектите, по които работим.

За да направи това, Вашата компания трябва да отговаря на поне един от следните критерии:

 • Компании с намерение за производство/развитие/въвеждане на нови или значително подобрени 1) продукти, процеси или услуги 2) производство или методи за доставка, или 3) организационна или процесна иновация, включително бизнес модели, ИЛИ
 • Компании със среден ръст от 20% на година (без ефект от придобивания) през последните три години от гледна точка на оборот или персонал, ИЛИ
 • Компания с по-малко от 7 години история и разходи за развойна дейност от поне 5% от общите оперативни разходи в поне една от последните три години, ИЛИ
 • Компания с официално получен грант, заем или гаранция от някоя от европейските програми за подпомагане на иновациите (Horizon, FP7, Joint Technology Initiatives, Eurostars, etc.) през последните 36 месеца, ИЛИ
 • Компания, наградена с награда за развойна дейност или иновация, предоставена от институция или орган на ЕС през последните 24 месеца, ИЛИ
 • Компания, регистрирала поне едно технологично право (патент, право за дизайн, сертификат за защита, и др.) през последните 24 месеца, ИЛИ
 • Компания в ранен стадий, получила инвестиция от фонд за рисков капитал или бизнес ангел през последните 24 месеца, или има подобен инвеститор в акционерната си структура, ИЛИ
 • Компания ще използва консултант за да навлезе в нов продуктов или географски пазар, където разхода за навлизане (инвестиционен, и др.) е по-висок от 50% от средния й годишен оборот през последните 5 години, ИЛИ
 • Компанията има официално място в научен, технологичен или иновативен парк, или технологичен клъстер или инкубатор, при всички случаи свързани с развойна дейност.

 

До този момент, за срок от година и половина, ЕБВР е одобрила над 40 проекта, като общата стойност на одобрените проекти възлиза на над 480 хил. евро. 17 от одобрените компании са разположени извън София, а средното време за обработка на процедурата е около месец. Времето за отпускане на безвъзмездната помощ е до 1 месец след приключване на проекта, като самите проекти са с период 6 – 12 месеца.

Европейската Банка за Възстановяване и Развитие е подписала рамково споразумение с ЕС, в което се отделят 20 мил. евро за три държави, в които влиза и България. Средствата от това споразумение ще бъдат използвани в посока подобряване на капацитета чрез консултации и обучения в България и техническа помощ като подкрепа за „зелени“ иновации за клиенти на ЕБВР. Само 90 компании ще получат такава подкрепа под формата на консултации.

 

Също така, ще Ви предоставим информация за всички наши препоръки, стратегии, тенденции, новини, актуализации и съвети, свързани с маркетинг индустрията в B2B и B2C контекст.

 

Ако проявявате интерес, се свържете с екипа на ExpandX Marketing & Web. Ще се радваме да Ви предоставим подробна информация относно съвместните ни проекти с ЕБВР и възможностите за финансиране.

 

Dimitar
Digital Marketing Specialist
ExpandX Marketing & Web

–––––

 

By the way, did you DOWNLOAD our

FREE Marketing Strategies Booklet?

Download HERE

ExpandX | Marketing & Web

 

HAVE QUESTIONS OR WANT TO KNOW MORE?

11 + 2 =