Някога замисляли ли сте се, как бихте продавали софтуер на компании по интересен и различен начин ?

 

Софтуерните продукти и решения, не са никак лесни за продажба поради ред причини. Затова отговорът на въпроса, как ще приложим „лилавата крава“ при продажбата на софтуер не е никак кратък, но тук ще споделим фундаменталните точки, които е добре да се следват при подобна B2B стратегия:

 

1.Фокусът, не трябва да е само върху продукта, но и върху етапите от продажба:

  • Presales
  • Sales
  • After sales

В тези етапи трябва да се мисли как да се имплементира елемента „лилава крава“. Това може да се случи в няколко маркетинг хоризонтали съпътстващи sales/marketing cycle:

– клиентско обслужване – там има много потенциал за развихряне с ефекта „лилава крава“.

– да се помисли за 5 Ps в маркетинговия микс и да се търси начин там да се постигне ефекта „лилава крава“.

– какво би развълнувало (позитивно) и дало добавена стойност на потенциален клиент, дори той да не реализира покупка на продукта/услугата.

– добавена стойност от продукта в дългосрочен план

– допълнителни (не свързани с продукта) придобивки

– цялостни ползи за дадената компания от това, че ще ползва даден софтуерен продукт

– продукта/услугата може да се гемифицира

 

2. Стратегията трябва да е таргетирана към няколко сегмента (Buyer persona), а не единствено към decision makers.

 

3. Много е важно да се ползва не само един комуникационен и маркетингов канал.

 

4. Продължителността и консистентността на кампаниите трябва да е с продължителност от около 6 месеца.

 

5. Задължително е идентичността и представянето на самите компании (не фокусът им).

 

Фокусът,  трябва да е върху емоциите, чувствата и усещанията, които се създават с похватите „лилава крава“, по пътя, който извървява една компания/и хората които я управляват/ преди, докато, и след като закупят даденото софтуерно решение.

В дигитална и традиционна маркетинг среда. Разбира се има още много интересни и разнообразни начини, чрез които ефективно да продаваме софтуерни решения.

Сподели ни и твоите идеи за това как да приложим „лилавата крава“ в бизнеса !

 

Темелко
CEO
ExpandX Marketing & Web

–––––

 

By the way did you DOWNLOAD our

FREE Marketing Strategies Booklet ?

Download HERE

ExpandX | Marketing & Web

 

ИМАШ ВЪПРОСИ ИЛИ ИСКАШ ДА НАУЧИШ ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА?

10 + 15 =